COPYWRITING
PÍSANIE REKLAMNÝCH TEXTOV / PR ČLÁNKOV
TVORBA KVALITNÉHO OBSAHU WEB STRÁNKY

Čo znamená copywriting?

Copywriting je jednoducho povedané písanie textov ktoré sa použijú na web stránke. Dôležité pri písaní textov na www stránky je ale to, aby sme skĺbili „správnosť“ textu a ľahkú čitateľnosť ako pre návštevníkov stránky, tak aj pre internetové vyhľadávače ako je napríklad Google.sk, ktorý stránky indexujú. Kvalitne napísaný text pre každú stránku je základ, ktorý je nevyhnutný pre výborné umiestnenie na popredných pozíciách vo výsledkoch hľadania. Dôkladná analýza zamerania obsahu textu, kľúčové slová, cieľová skupina, zrozumiteľnosť, dôveryhodnosť sú prvky ktoré by mal obsahovať kvalitný text použitý na Vašich stránkach.