Email marketing

Email marketing, nazývaný aj Email Newsletters – Direct Mailing, je efektívna forma reklamy uskutočňovaná prostredníctvom emailov, ktoré sú založené na kvalitnom obsahu.

Email marketing je dlhodobo najúčinnejšia a finančne najlacnejšia forma internetového marketingu. je overený spôsob úspešného budovania vzťahu so zákazníkom, ktorý sa priamo odzrkadľuje v objeme predaja.

Email marketing očami odborníkov vyzerá nasledovne:

Email marketing je postupné budovanie databázy emailov ľudí, ktorí sa zaujímajú o danú oblasť, sami Vám svoj email poskytnú a súhlasia s prijímaním emailových správ.

Email marketing je o posielaní emailov ľuďom. Treba si uvedomiť, že ich obsah musí byť užitočný, pretože inak strácajú záujem.

Email marketing by mal ponúkať možnosť kedykoľvek sa z odberu emailov odhlásiť. Nemá význam posielať maily ľudom, ktorí o to nestoja.

Email marketing je samozrejme o ochrane osobných údajov. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby emaily Vašich zákazníkov neboli zneužité alebo rozposlané hromadne v jednom maily.

Email marketing je užitočný obsah a príťažlivý dizajn, ktorý cielene podporuje predaj alebo povedomie značky.

Email marketing sa sústreďuje na správne načasovanie.

Email marketing sa zameriava na cieľové skupiny. Môžete mať tak širokú skupinu zákazníkov, že je potrebné ich oslovovať samostatne, aby bol obsah mailu žiadaný a neobťažoval.

Email marketing je rozumný software (nie gmail), ktorý umožňuje efektívne automatizovať Vašu prácu. Zbiera za vás kontakty, používa šablóny, zasiela automatické

Email marketing je vyhodnocovanie a meranie efektivity prostredníctvom štatistických nástrojov ako je napr. Google analytics.